AMB bowling

AMB Akadeemia Bowling. Sisearhitekt Liis Raudsepp.
Interface plaatvaip ja Amtico Spacia LVT katted.
Fotograaf Kalle Veesaar