Põrandate akustilised näitajad

Ühe enam küsitakse meie käest akustilisi põrandakatteid. Kuna antud valdkonnas on vohamas palju ebapädevust ning sotsiaalmeedia" tarkusi" siis palusime appi Linda Madaliku, kes selgitas meile akustiliste standardite tagamaid ning kirjeldas õigeid termineid ja korrektset sõnavara.

Põrandakatete spetsifikatsioonides kasutatakse akustiliste omaduste kirjeldamiseks põhiliselt termineid "Impact sound" ja "Sound absorption" ning nende tõlgetes kasutatakse eesti keeles tihti täiesti ebakorrektseid vasteid. Linda Madaliku soovitusel kasutame me edaspidi termineid nii:

Impact sound - löögiheli läbikostvus. Selle omaduse kirjeldamiseks kasutatakse tavaliselt standardit ISO 717-2 mis näitab löögiheli taseme vähenemist põrandakatte arvel. 

Sound absorption - heli neelduvus. Selle standardi puhul kirjeldatakse heli neeldumist erinevatel sagedustel nig seda väljendatakse kaalutud helineeldumisteguriga. Tavaliste ruumide puhul on oluline jälgida, et heli neelduvus oleks võimalikult suur just madalate sageduste puhul.

Kes soovib meie põrandate akustilisi omadusi kirjeldavate standardide ja tehniliste näitajate sisusse täpsemalt süüvida, siis palun võta meiega ühendust.